In memoriam academician Andrei URSU

 

2020-04-15Accesări:95Vizitatori unici:68

Astazi, 15 aprilie 2020 a încetat să mai bată inima colegului nostru dr. hab., profesor universitar, academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, Laureat al Premiului unional în domeniul pedologiei „V.R. Williams”, Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” şi „Ordinului de onoare”. Andrei Teodor Ursu s-a născut la 20 decembrie 1929 în or. Străşeni, judeţul Lăpuşna. A absolvit Facultatea de biologie și pedologie a Universității de Stat din Chișinău în 1953, doctorantura și postdoctorantura la Institutul de Pedologie li Agrochimie „N. Dimo”, Chişinău în 1979. Din 1953 pînă în 1986 a lucrat la Institutul de Pedologie și Agrochimie „N. Dimo” în calitate de cercetător științific, director adjunct și director; în perioada 1986-2000 la Academia de Științe a Moldovei, academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe Biologice şi Chimice; şef Laborator Geografia şi Evoluţia Solurilor al Institutului de Geografie al AŞM (1992-2010), Consultant ştiinţific al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM (2010-2020). Academicianul Andrei Ursu este autorul a cca 660 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 25 monografii şi peste 30 de hărţi tematice. Un merit deosebit al academicianului Andrei Ursu îl constituie rezultatele cercetărilor în domeniul clasificării şi raionării solurilor republicii. Înalta erudiţie, capacităţile deosebite de a analiza şi generaliza cunoştinţele contemporane despre geneza, particularităţile şi legităţile geografice ale solului i-au permis prodigiosului pedolog să elaboreze o nouă clasificare a solului, bazată pe conceptul contemporan al pedologiei genetice. Academicianul Andrei Ursu a fost un popularizator înflăcărat al ştiinţei despre sol. El a creat Muzeul solurilor în Institutul de Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”. Academicianul Andrei Ursu a întreținut relaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu savanţii de peste hotarele ţării: România, Ucraina, Kazahstan, Azerbaidjan, Rusia, Germania, Polonia, etc.Academicianul Andrei Ursu a fost Preşedinte de onoare al Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţă a Solului. Profesorul universitar Andrei URSU a participat la pregătirea tinerilor specialişti. Sunt indiscutabile meritele academicianului, profesor universitar, doctor habilitat în biologie, în fondarea, consolidarea şi fortificarea științei pedologice naţionale, trecerea în neființă a distinsului savant constituind o pierdere irecuperabilă pentru acest domeniu atât de important și stringent al țării la etapa actuală.În aceste clipe de grea încercare exprimăm întreaga compasiune și suntem alături de familie şi prieteni. A fost un Om onest, modest, cu un înalt potențial intelectual, cu un umor extraordinar de rafinat și cu o dragoste enormă de oameni și de viață. Și-a făurit viața spirituală de-a lungul anilor cu multă abnegație, profesionalism, principialitate, dar și omenie - calități care l-a caracterizat pe deplin.

Noi, colectivul Institutului de Ecologie și Geografie, vom păstra cu sfințenie memoria și realizările D/Voastră multstimate dle academician Andrei Ursu. Vă multumim pentru faptul că ați activat printre noi și ne-ați călăuzit pe drumul luminii, spiritualității, modestiei și onestității.

Dumnezeu să Va odihnească în liniște !!!

 

Maria NEDEALCOV, Vasile STEGĂRESCU, Petru BUNDUC, Constantin BULIMAGA,
Anatol TĂRÎȚĂ, Iurie BEJAN, Ghennadi SÎRODOEV, Valentin RĂILEANU, Ala DONICA, Petru BACAL.

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  15-04-2020 15:21:46


Visitor Statistics

  • Today:755
  • Week:4,244
  • Month:13,766
  • Total:155,283