Conferința Științifică cu participare internațională BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

2019-11-25Accesări:142Vizitatori unici:96

În data de 22 noiembrie 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” în colaborare cu Institutul de Ecologie și Geografie, Universitatea „Bioterra” București, Universitatea „Spiru Haret” București, au organizat Ediția a III-a a Conferinței Științifice cu participare internațională BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE.

Cu un cuvânt de deschidere din partea Institutului, a venit dna director al Institutului de Ecologie și Geografie m. cor. Nedealcov Maria, care a prezentat raport în plen privind variabilitatea climei regionale estimată prin prisma unor noi indici climatici.

În cadrul lucrărilor pe secțiuni colaboratorii institutului au prezentat rapoarte cu privire la:

 • IDENTIFICAREA AREALELOR PRETABILE PENTRU EXTINDEREA PĂȘUNILOR ÎN CADRUL PODIȘULUI CODRI, autori: dr. Bejan Iurie,  dr. Bunduc Tatiana.
 • EVALUAREA DIVERSITĂȚII FLORISTICE ȘI A POTENȚIALULUI PRODUCTIV AL FITOCENOZELOR ÎN ECOSISTEMUL URBAN TELENEȘTI ȘI TERITORIILE ADIACENTE, autori: dr. hab. Bulimaga Constantin, Portărescu Anastasia, Certan Corina, dr. Grabco Nadejda.
 • NOTE REZUMATIVE PRIVIND IMPACTUL ASUPRA PĂȘUNILOR ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA, autor dr. Cocîrță Petru.
 • NUANȚE DESPRE STRATEGIA EVOLUĂRII ȘTIINȚEI ECOLOGICE, autor dr. hab. Castraveț Ion.
 • VARIABILITATEA INTERANUALĂ A STRESULUI BIOCLIMATIC PULMONAR PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA, autor Golovițcaia Xenia.
 • VARIABILITATEA SPAȚIALĂ A UMIDITĂȚII RELATIVE A AERULUI ÎN PERIOADA CALDĂ A ANULUI, autori: dr. hab., m. cor. Nedealcov Maria, Țurcanu Viorica.
 • VULNERABILITATEA TERITORIULUI LA RISCURILE CLIMATICE, autori: dr. Răileanu Valentin, dr. hab., m. cor. Nedealcov Maria, dr. Mîndru Galina, dr. Cojocari Rodica, Crivova Olga.
 • ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА, autor dr. Mleavaia Galina.
 • MANIFESTAREA SPAȚIO-TEMPORALĂ A ALUNECĂRILOR DE TEREN DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ULTIMELE TREI DECENII, autor dr. Mîndru Galina.
 • IMPACTUL SPAȚIO-TEMPORAL AL ALUNECĂRILOR DE TEREN DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ULTIMELE DOUĂ DECENII, autor dr. Mîndru Galina.
 • STAREA ECOLOGICĂ A REZERVAȚIILOR NATURALE SILVICE DIN RAIONUL TELENEȘTI, autori: dr. Liogchii Nina, dr. hab. Begu Adam, dr. Brașoveanu Valeriu, dr. Fasola Regina.
 • EVALUAREA RESURSELOR DE APĂ CURGATOARE ÎN REGIUNEA DEZVOLTARE CENTRU A REPUBLICII MOLDOVA, autor dr. Cocîrță Petru.
 • PARTICULARITĂȚILE UTILIZĂRII RESURSELOR DE APĂ ÎN BAZINUL CURSULUI DE MIJLOC AL FLUVIULUI NISTRU (sectorul Republicii Moldova), autori: dr. Bacal Petru, Burduja Daniela, Lungu Dorin.
 • STAREA ȘI UTILIZAREA SURSELOR NECENTRALIZATE DE APROVIZIONARE CU APĂ ÎN BAZINUL CURSULUI DE MIJLOC AL FLUVIULUI NISTRU, autor Burduja Daniela.
 • TURISMUL, O PÂRGHIE SPRE DEZVOLTARE DURABILĂ PENTRU CURSUL INFERIOR AL BAZINULUI RÂULUI NISTRU, autor Moroz Ivan.
 • CORELAȚII EXISTENTE ÎNTRE PARAMETRII CLIMATICI ȘI DEZVOLTAREA FAGULUI (Fagus sylvatica) PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA, autori: dr. hab., m. cor. Nedealcov Maria, Grigoraș Nicolae, dr. Donica Ala.

Lucrări poster:

 • PARTICULARITĂȚI ALE ÎNVELIȘULUI VEGETAL DIN SUBREGIUNEA FIZICO-GEOGRAFICĂ CODRII DE NORD, autor Angheluța Viorica.
 • IMPACTUL ŞI RISCURILE NATURALE ŞI TEHNOGENE ASUPRA ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE STAT DIN R-NUL ANENII NOI, autori: dr. Tărîță Anatol, dr. Brega Vladimir, dr. Sandu Maria, dr. Moșanu Elena, dr. Brașoveanu Valeriu.
 • PLOȘNIȚA DANTELATĂ A STEJARULUI (CORYTHUCHA ARCUATA (SAY, 1832)) – UN DĂUNĂTOR INVAZIV PERICULOS PENTRU ECOSISTEMELE FORESTIERE ALE REPUBLICII MOLDOVA, autori: dr. Răileanu Natalia, dr. Donica Ala.
 • EVOLUȚIA UMIDITĂȚII RELATIVE A AERULUI VARA PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA, autor Țurcan Viorica.
 • CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA EVOLUȚIEI RELIEFULUI ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC LARGA (COLINELE TIGHECIULUI), autori: dr. Bunduc Tatiana, dr. Bunduc Petru.
 • STUDIUL PRIVIND IMPACTUL NATURAL ȘI ANTROPIC ASUPRA FERTILITĂȚII SOLULUI ȘI PRODUCTIVITĂȚII CULTURILOR AGRICOLE ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU, autor dr. Crîșmaru Valentin.
 • ASSESSMENT OF RELIEF VULNERABILITY TO GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES: MOLDOVA'S CENTER DEVELOPMENT REGION CASE STUDY, autori: dr. Sîrodoev Ghennadie, dr. Mițul Efrem, Răcilă Cristina.

La finalul conferinței, participanții și-au luat angajamentul de a continua cercetările interdisciplinare, iar ca peste un an de zile, să fie asigurată desfășurarea conferinței cu noi rezultate orientate către studierea biodiversității în contextul schimbărilor climatice.

Tip noutate: 

   Ultima actualizare:  25-11-2019 14:11:28


Visitor Statistics

 • Today:767
 • Week:4,256
 • Month:13,778
 • Total:155,295